Тренінг-курс “Візуальна аналітика 2.0. НЛП”

3500.00 грн.

“ВІЗУАЛЬНА АНАЛІТИКА 2.0
НЕЙРОЛІГВІСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ”

Тренер-модератор

Юрій Романенко

💡Мета курсу: Підвищення ефективності спрямованого нейролінгвістичного впливу у всіх сферах (особистій, економічній, політичній, юридичній) завдяки оволодінню логікою конструювання і зчитування несвідомих меседжів в особливостях статури, обличчя, невербально-комунікативних сигналів, колірної і графічної символіки, аксесуарах, татуюваннях, життєвих просторах і середовищах, мистецтві, звичайних діях і соціальних практиках та ін.

🔍Учасники: Тренінг буде корисний для всіх фахівців соціально-комунікативного, психологічного, економічного, політичного, юридичного профілю діяльності (журналісти, психологи, соціологи, юристи, економісти, фахівці в галузі PR, реклами, іміджмейкінгу, пропаганди, брендингу, сфери безпеки та ін.), яким доводиться працювати з людьми і надавати на них спрямований вплив через механізми невербальних комунікацій.

В результаті навчання учасники тренінгу:
📌 почнуть активно використовувати у своїй практиці мову зчитування візуальних образів для досягнення необхідних ефектів несвідомого впливу;
📌 навчаться розуміти логіку нейролінгвістичного програмування на рівні різних візуальних образів і сигналів;
📌 зможуть здійснювати необхідну підстроювання поведінки під особливості психіки об’єкта впливу, приєднання і від’єднання, ведення, використання технік Еріксоніанського гіпнозу та ін. техніки НЛП з урахуванням особливостей його “візуального фасаду”;
📌 отримають практичні інструменти роботи для досягнення необхідних ефектів нейролінгвістичного впливу з урахуванням особливостей будови тіла, обличчя, жестів, міміки, кольорів, звичок і звичайних дій, предметів фізичного оточення, що використовуються людиною і т.п. ;
📌 зможуть застосовувати окремі технології НЛП в сферах, зазначених в блоках курсу 1-6 для досягнення емоційних і поведінкових реакцій з метою бажаного управління партнерами з комунікації.

По закінченню курсу і при успішній здачі випускних іспитів випускники отримують сертифікат.

📘БЛОК 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ І НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ📘
Поняття репрезентативної системи. Репрезентативні системи у носіїв релігійних, етнічних, соціальних професійних, сімейних і гендерних ідентичностей.
Поняття калібрування, підстроювання і рапорту. Види підстроювання. Приєднання і від’єднання в роботі з культурними і соціальними ідентичностями. Моделювання окремих елементів ідентичностей для нейролінгвістичного впливу.
Використання логічних рівнів для підстроювання під культурні та соціальні ідентичності та досягнення раппорта з ними.
Виконання вправ на підстроювання, приєднання і від’єднання з урахуванням різних культурних і соціальних ідентичностей.

📘БЛОК 2. НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ НА ОСНОВІ СТРУКТУРИ ТІЛА І ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВЕДІНКИ 📘
Типологія тіла як інструмент розпізнавання і програмування психіки.
Використання ідентифікації тілесно-морфологічних особливостей для нейролінгвістичного програмування. Ідентифікація тілесних зажимів і їх вплив на нейролінгвістичне самопрограмування психіки.
Використання психофізіологічних типологій для нейролінгвістичного програмування.
Використання патопсихологічних типологій (для нейролінгвістичного програмування.
Робота з метамоделлю і трансовими технологіями з урахуванням особливостей окремих патопсихологических особливостей.

📘БЛОК 3. НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ НА ОСНОВІ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБЛИЧЧЯ📘
Інформативні зони обличчя в нейролінгвістичному впливі. Ефекти несвідомого впливу інформативних зон обличчя з різною будовою.
Типологічні ознаки елементів обличчя в нейролінгвістичному впливі. Ефекти несвідомого впливу типологічних ознак елементів обличчя з різною будовою.

📘БЛОК 4. НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ У НЕВЕРБАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ📘
Підстроювання і ведення з використанням невербальної комунікації
Нейролінгвістичне програмування і ефекти впливу жестів, міміки, пантоміміки, поз, рухів тіла, торкань, одягу, використовуваних кольорів.
Нейролінгвістичне програмування і ефекти впливу в проксеміці, кінесиці, таксиці, жестиці, міміці, одязі

📘БЛОК 5. НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ НА ОСНОВІ ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СИМВОЛІВ📘
Топологічні модальності і субмодальності, їх застосування в нейролінгвістичному програмуванні в зв’язку з цільовими установками впливу. Дослідження символів в прикладної психології та застосування значень символів для нейролінгвістичного впливу.
Нейролінгвістичне програмування й ефекти впливу аксесуарів, татуювань, автомобілів, інтер’єрів та екстер’єрів житла, візуальних символів об’єктів матеріальної і духовної культури та ін.
Ефекти нейролінгвістичного впливу в просторових композиціях, символах, колірних особливостях дизайн-інтер’єру житла, допоміжних технічних засобів, особистих і соціальних просторів та середовищ.

📘БЛОК 6. НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ У ПОВСЯКДЕННИХ СИТУАЦІЯ, ДІЯХ ТА СОЦІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ📘
Нейролінгвістичне програмування й ефекти впливу в гігієнічних діях, харчових раціонах, сексуальній поведінці, трудовії діяльності, симптоматиці захворювань, стратегіях структурування вільного часу (спорт, шопінг, туризм і т.п.).
Гігієнічні дії, їх нейролінгвістичне програмування.
Харчова, сексуальна поведінка і НЛП.
Сон і ефекти нейролінгвістичного впливу сну.
Ефекти нейролінгвістичного впливу в різних стратегіях структурування вільного часу.
Симптоматика захворювання і її нейролінгвістичне самопрограмування через звичайні дії, моделювання ситуацій і соціальні практики.
Виконання вправ на аналіз типових випадків моделювання.


📍Місце проведення: Мельникова, 36/1📍

💵Вартість: 3500 грн💵

💵ПРИ ОПЛАТІ ДО 8 БЕРЕЗНЯ ВАРТІСТЬ: 3000 грн💵