ШКОЛА ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА

7500.00 грн.

Цикл практичних тренінгів для юристів, адвокатів, викладачів, аспірантів. 

 • Основи права Європейського Союзу: Лісабонський договір як основа європейської інтеграції (практичні аспекти розподілу компетенції між державами-членами та ЄС; особливості правових актів Європейського Союзу)
 • Внутрішній ринок Європейського Союзу (особливості свободи переміщення товарів, руху послуг, руху осіб, свободи капіталів й платежів в ЄС)
 • Висвітлення основних актуальних практичних питань європейської інтеграції України
 • Правове забезпечення функціонування зони вільної торгівлі
 • Реалізація та відтворення європейського конкурентного середовища: основні практичні аспекти законодавства про конкуренцію (ЄС та України)
 • Механізми вирішення спорів в рамках Угоди про асоціацію між країною та ЄС
 • Трудове та соціальне регулювання

Сертифікована програма для юристів, адвокатів, всіх, хто цікавиться спеціальними аспектами юриспруденції та міжнародного права.

Кожен учасник отримує сертифікат закінчення курсу навчання.

Тренінг доповнюється використанням юридичною термінологією англійською мовою (legal English).

Тренінг передбачає виконання case studies.

Кожен учасник отримує комплект навчальної літератури (книга у подарунок).

 


Блок №1

Основи права Європейського Союзу:

 • Лісабонський договір як основа європейської інтеграції: інституційний механізм Європейського Союзу (EU institutional framework), законотворчий процес в Європейському Союзі;
 • Практичні аспекти розподілу компетенції між державами-членами та ЄС;
 • Особливості правових актів Європейського Союзу та гармонізації законодавства держав-членів;
 • Роль судової практики у розвитку інтеграції в межах ЄС;
 • Система міжнародних угод ЄС з третіми країнами та міжнародними організаціями;
 • Практичні аспекти Брексіту та його наслідків

2 зан. по 3 год.

Лектор: Смирнова К.В.

 


Блок №2

Внутрішній ринок Європейського Союзу. Зона вільної торгівлі як форма економічної інтеграції України з Євросоюзом:

 • Внутрішній ринок в ЄС. Загальна характеристика та етапи становлення.
 • Свобода руху товарів: правові засади, основні поняття та судова практика. Складові елементи вільного руху товарів: скасування мита та заходів еквівалентної дії; скасування дискримінаційного внутрішнього оподаткування; скасування кількісних обмежень та заходів еквівалентних кількісним обмеженням.
 • Свобода руху осіб: робітники vs громадян; пряма і непряма дискримінація; ключові судові справи і принципи; взаємне визнання професійної кваліфікації.
 • Свобода заснування і свобода руху послуг: правові засади; основні поняття; ключові судові справи і принципи.
 • Свобода руху капіталів і платежів в ЄС.
 • Європеїзація національного законодавства як умова доступу України до внутрішнього ринку ЄС. Механізми гармонізації законодавства на прикладі окремих сфер (фітосанітарні заходи, технічні стандарти, державні закупівлі, інтелектуальна власність тощо).
 • Практичні питання організації експорту українських товарів в ЄС.

2 зан. по 3 год.

Лектор: І.А.Березовська

 


Блок №3

«Європеїзація» конкуренційного законодавства України:

 • Умови та принципи дотримання правил конкуренції ЄС в національній правовій системі України : правотворчі та правозастосовні аспекти
 • Поняття ринок та методики визначення відповідного ринку в ЄС та Україні
 • Режими для вертикальних та горизонтальних угод: практика ЄС та України
 • Основні процедури щодо зловживань домінуючим становищем: практика ЄС та України
 • Контроль за концентраціями в ЄС та Україні
 • Європеїзація правозастосовчої практики в сфері законодавства про конкуренцію в України
 • Аналіз найбільш цікавих кейсів як в праві ЄС (зокрема, Microsoft, Google, Pierre Fabre Case), так й аналіз української практики (зокрема, рішення АМКУ по Газпрому, Тедіс, рішення у фармсекторі, аналіз ринків)
 • Сучасні тенденції розвитку правових механізмів захисту економічної конкуренції (e-commerce, digital trade & barriers) та особливості екстериторіальності;
 • Поняття державної допомоги в ЄС та в Україні
 • Комплекс норм права ЄС в сфері надання державної допомоги (первинне та вторинне право ЄС та європейська судова практика)

Тренінг доповнюється використанням юридичною термінологією англійською мовою (legal English).

Тренінг передбачає виконання case studies.

Кожен учасник отримує комплект навчальної літератури (книга у подарунок)

3 зан. по 3 год.

Лектор: Смирнова К.В.

 


Блок №4

Юрисдикція Суду ЄС та механізми вирішення спорів в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС:

 • Процедура преюдиційного висновку
 • Процедура притягнення держав-членів до відповідальності за недотримання положень права ЄС
 • Процедура скасування актів ЄС
 • Процедура притягнення інститутів та органів ЄС до відповідальності за виконання своїх обов’язків та процедура відшкодування збитків, завданих діяльністю інститутів та органів ЄС або їх посадових осіб
 • Зміст та значення механізму вирішення спорів для імплементації Угоди про асоціацію
 • Загальний механізм вирішення спорів за Угодою про асоціацію та механізми вирішення спорів, передбачені відповідно до зони вільної торгівлі (консультації, арбітраж, посередництво)

2 зан. по 3 год.

Лектор: Святун О.В.

 


Блок №5

Захист прав працівників: практика Європейського суду з прав людини та законодавство і практика ЄС:

 • Основні положення трудового права ЄС та законодавство України;
 • Трудовий договір vs. цивільно-правовий договір (судова практика різних країн, доказова база);
 • Захист працівників від необґрунтованого звільнення;
 • Заборона дискримінації у сфері праці та зайнятості, заборона носіння працівникам предметів релігійного одягу;
 • Законність спостереження за працівниками (відеоспостереження, прослуховування телефонних розмов, доступ до інформації приватного характеру на робочому комп’ютері, соц.мережах);
 • Заробітна плата як власність працівника;
 • Тимчасово відряджені працівники (аналіз нового законодавства ЄС);
 • Запозичені працівники: європейські стандарти та законодавство України;
 • Права працівників у випадках трансферінгу компаній

Тренінг побудовано на аналізі практики Суду ЄС та Європейського суду з прав людини, передбачає виконання case studies.

1 зан. 3 години

Лектор: Федорова А.

 


 

Вартість всього третінгу з 5 блоків = 7500

Є можливість придбати один або декілька блоків, уточнюйте у менеджера.

Для студентів, аспірантів, випускників ІМВ = 6999 грн